ติดตั้ง CentOS6.5 แบบ minimal

ติดตั้ง CentOS6.5 แบบ minimal หลังจากติดตั้ง แก้ไขเน็ตเวิร์ค vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 แก้ตามนี้ DEVICE=eth0 HWADDR=08:00:27:F1:FF:32 TYPE=Ethernet UUID=b612c5c2-1231-4888-a220-db89c88d4e5f ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=static DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=yes IPV6INIT=no NAME=”System eth0″ IPADDR=192.168.100.100 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.100.1 DNS1=202.129.27.133 DNS2=61.19.245.245 DOMAIN=rc.com USERCTL=no —————————— Restart Service network /etc/init.d/network restart —————————— ติดตั้ง nano editors yum install nano —————————— Disable SELinux CentOS 6 nano /etc/selinux/config เปลี่ยนเป็น SELINUX=disabled ——————————- reboot ——————————- ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น) /etc/init.d/iptables stop /etc/init.d/ip6tables stop chkconfig iptables off chkconfig ip6tables off ——————————- Update YUM nano +1174 /usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/grabber.py เพิ่ม self.curl_obj.setopt(pycurl.IPRESOLVE, pycurl.IPRESOLVE_V4) บันทีก สั่ง yum update ติดตั้ง LAMP yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql php-common ติดตั้ง PHP 5.5.0 Modules yum install -y php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo สร้างไฟล์สำหรับตรวจสอบการทำงาน Apache, MySQL 5.5.32 & PHP 5.5.0 nano /var/www/html/phpinfo.php แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้จากนั้นบันทึกข้อมูล

เรียกดูผลลัพธ์ http://192.168.100.100/phpinfo.php ————————————- สั่งให้ run service ตอนบูต chkconfig httpd on ติดตั้งคำสั่ง setup yum install setup yum install setuptool yum install system-config-securitylevel-tui

Advertisements
Categories: เขียนโปรแกรม | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: