<<>>

<<< ปัญหาและการแก้ไขในการใช้ Ubuntu 10.04 LTS >>>

– แก้ปัญหาเครื่องชอบแฮงค์ตอน Boot ในการ boot ด้วย Flash Drive
1. เข้าโปรแกรม gpart แล้วตั้งค่า Drive ของ Ubuntu ที่ต้องการจะให้ boot
2. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้) ทีละคำสั่ง
sudo -s
sudo gedit /etc/default/grub

เมื่อใช้โปรแกรม gedit เรียกไฟล์ grub มาแก้ไข ให้เพิ่มคำว่า nomodeset หลังคำว่า splash แล้ว Save ลอง boot ใหม่

—————————————————

– แก้ปัญหาการ boot Ubuntu ไม่ได้ หลังจากลงโปรแกรม Windos 7
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้) ทีละคำสั่ง
sudo su
fdisk -l
mount /dev/sda5 /mnt
mount /dev/sda5 /mnt/boot
grub-install –root-directory=/mnt/ /dev/sda
reboot
sudo update-grub
reboot

ปล. sda5 อาจมีการเปลี่ยนตามตำแหน่งของ Drive ที่ใช้ boot Ubuntu

—————————————————

– แก้ปัญหาการใช้ Wifi ไม่ได้
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้)
echo wl|sudo tee -a /etc/modules
2. เข้าเมนูตามลำดับดังนี้ System –> Administration –> Hardware Drivers
3. เลือก Broadcom STA wireless driver

—————————————————

– แก้ปัญหาลงโปรแกรม Firefox ไม่ได้
1. Download โปรแกรม Firefox นามสกุล .tar.bz2 ไปไว้ที่ราก Home
2. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้)

if [[ ! -f /usr/bin/firefox ]]; then sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox; fi && if [[ -e ~/.mozilla ]]; then cp -R ~/.mozilla ~/.mozilla.backup; fi && sudo tar -jxvf firefox-3*.tar.bz2 -C /opt && rm firefox-3*.tar.bz2 && sudo mv /opt/firefox/plugins /opt/firefox/plugins.backup && sudo ln -s /usr/lib/xulrunner-addons/plugins /opt/firefox/plugins && sudo dpkg-divert –divert /usr/bin/firefox.ubuntu –rename /usr/bin/firefox && sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

—————————————————

– แก้ปัญหาแป้น Keypad ไม่ทำงาน
1. เข้าเมนูตามลำดับนี้ System –> Preferences –> Keyboard –> Mouse Keys
2. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Pointer can be controlled using the keypad ออก

—————————————————

– แก้ปัญหาการเปลี่ยนภาษา ไทย/อังกฤษ ด้วยปุ่ม grave ( ‘ )
1. Download โปรแกรมที่นี่ http://ftp.opentle.org/pub/tlelive/OEM/ubuntu810_grave_thai_switch.tar.gz
2. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้)
sudo tar xvfz ubuntu810_grave_thai_switch.tar.gz -C /
3. เข้าเมนูตามลำดับนี้ System –> Preferences –> Keyboard –> Layouts
4. คลิกปุ่ม Options…
5. คลิกเมนู + Layout switching
6. คลิกเลือก Grave switches layout.

—————————————————

– แก้ปัญหาการ unzip ไฟล์ .rar ไม่ได้
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal
sudo aptitude install unrar

—————————————————

– วิธีติดตั้งโปรแกรม Samba เพื่อทำ Server ในระบบ LAN
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้) ทีละคำสั่ง
apt-cache search samba
sudo apt-get install samba smbfs
sudo gedit /etc/samba/smb.conf

2. ในโปรแกรม gedit ที่เปิดไฟล์ smb.conf ขึ้นมาแก้ไข ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ในแต่ละส่วนให้มีรายละเอียดคล้ายตัวอย่างด้านล่างนี้
โดยเปลี่ยนชื่อ SERVER ตามชื่อที่ท่านต้องการ
และเปลี่ยนชื่อพาธ myshare เป็นชื่อที่ท่านต้องการ

[global]
workgroup = SERVER
netbios name = SERVER

[homes]
browseable = yes
read only = no

[myshare]
path = /myshare
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes

[Authentication]
Security = share
sudo mkdir /myshare
sudo chmod 0777 /myshare

3. Run คำสั่ง sudo smbd reload
4. Copy ไฟล์ที่ต้องการจะ Share ไปที่ Home พาธ myshare หรือชื่อที่ท่านเปลี่ยน
5. ทำการ Share ทั้ง Folder และ Files
โดยคลิกขวามือที่ Folder ที่ต้องการ Share เลือกเมนู Sharing Options คลิกเลือก Share this folder
ต่อไปทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ทั้ง Folder และ File ที่อยู่ใน Folder ที่ต้องการ Share
โดยคลิกขวามือที่ Folder หรือชื่อ File ที่ต้องการ Share เลือกเมนู Properties –> Permissions
ตั้งค่าตรงช่อง File access: เป็น Read and write ทั้ง 3 กลุ่ม หรือแล้วแต่ท่านต้องการกำหนดสิทธิ

—————————————————

– การตั้งค่าใน Windows 7 ให้เห็น Samba
1. เข้า Control Panel เปลี่ยน view by: เป็น Small icons
2. เลือกเมนูตามลำดับดังนี้ Administrative Tools –> Local Security Policy –> Local Policies –> Security Options
3. แก้ไขค่าใน 2 เรื่อง เหมือนด้านล่างนี้
Network security: LAN Manager authentication level Send LM & NTLM responses
Network security: Minimum session security for NTLM SSP Disable Require 128-bit encryption

—————————————————

– แนะนำโปรแกรมดีๆ ที่น่าใช้
โปรแกรมเกี่ยวกับการ FTP แนะนำโปรแกรม FileZilla
โปรแกรมเกี่ยวกับการ Burn CD/DVD แนะนำโปรแกรม GnomeBaker
โปรแกรมเกี่ยวกับการ VCD/DVD แนะนำโปรแกรม VLC
โปรแกรมเกี่ยวกับการใช้ Software ที่ใช้บน Windows บางตัวแนะนำโปรแกรม Wine

—————————————————-

– การติดตั้ง Koffice-2.2.0 (ทำงานคล้ายๆ MS Offices มีทั้ง Word Excel Powerpoint)
เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Koffice ใน Ubuntu จะต้องลงโปรแกรม Kubuntu Plasma Netbook ก่อนดังนี้
1. เข้า Synaptic Package Manager
2. เลือก Kubuntu Plasma Netbook

หลังจากนั้นถึงทำการลงโปรแกรม Koffice ดังต่อไปนี้
1. ตั้งค่า Software Source ใน Ubuntu Software Center
2. เลือก Tab Updates
3. เลือก Unsupported updates (lucid-backports)
4. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้) ทำทีละคำสั่ง
sudo apt-get update
sudo apt-get install koffice
sudo aptitude install Kexi

—————————————————-

– การติดตั้ง Openoffice.org (ทำงานคล้ายๆ MS Offices มีทั้ง Word Excel Powerpoint)
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้)
sudo apt-get install openoffices.org

หรือถ้าต้องการโปรแกรม Database อย่างเดียว
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้)
sudo apt-get install openoffices.org-base

—————————————————-

– การติดตั้งโปรแกรม Wine เพื่อลงโปรแกรมที่ใช้งาน Windows บางตัวได้
1. ตั้งค่า Software Sources… (อยู่ล่างๆ ในเมนู Edit)
ใน Ubuntu Software Center แล้วเลือกแท็บ Other Software
2. คลิกปุ่ม + Add…
3. พิมพ์ ppa:ubuntu_wine/ppa
ในช่อง APT line: แล้วคลิกปุ่ม + Add Source
4. ทำการติดตั้งโดยพิมพ์ค้นหาโปรแกรมด้วยคำว่า wine
ในช่องค้นหาด้าขวา ที่เมนู Get Software
แล้วเลือกโปรแกรม wine กดปุ่ม install

—————————————————-

– วิธีติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
1. Run คำสั่งด้านล่างนี้ใน Terminal (Copy ไปแปะได้) ทีละคำสั่ง
echo “deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable main non-free” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget -q https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O- | sudo apt-key add – && sudo apt-get update
sudo apt-get install google-chrome-unstable
google-chrome –enable-plugins –enable-greasemonkey –enable-user-scripts –enable-extensions

ที่มา : http://maha-arai.blogspot.com/2011/02/blog-post_6195.html

Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนโปรแกรม | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: