โปรแกรมคำนวณราคาสินค้า

double prip1, prip2, prip3,amp1,amp2,amp3,total1,total2,total3,total4;
string pro1 = “”;
string pro2 = “”;
string pro3 = “”;

prip1 = Convert.ToDouble(textBox4.Text);
prip2 = Convert.ToDouble(textBox5.Text);
prip3 = Convert.ToDouble(textBox6.Text);

amp1 = Convert.ToDouble(textBox7.Text);
amp2 = Convert.ToDouble(textBox8.Text);
amp3 = Convert.ToDouble(textBox9.Text);
total1 = prip1 * amp1;
total2 = prip2 * amp2;
total3 = prip3 * amp3;

total4 = (prip1*amp1) + (prip2*amp2) + (prip3*amp3);
textBox10.Text = textBox1.Text + “, ” + textBox2.Text + “, ” + textBox3.Text;

textBox11.Text = total4.ToString(“#,###.#”);
textBox12.Text = total1.ToString(“#,###.#”);
textBox13.Text = total2.ToString(“#,###.#”);
textBox14.Text = total3.ToString(“#,###.#”);
MessageBox.Show(” รวมจ่าย =    ” + total4.ToString(“#,###.#”) + ”   บาท” + ”    ขอขอบคุณที่ใช้บริการ”, “ผลลัพธ์”);
textBox1.Text = “”;
textBox2.Text = “”;
textBox3.Text = “”;
textBox4.Text = “”;
textBox5.Text = “”;
textBox6.Text = “”;
textBox7.Text = “”;
textBox8.Text = “”;
textBox9.Text = “”;
textBox10.Text = “”;
textBox11.Text = “”;
textBox1.Select();

Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนโปรแกรม | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: