สร้างไฟล์ install freeradius+chilli ubuntu 12.04LTS_i386

ติดตั้ง ubuntu 12.04LTS i386 +LAMP ให้เรียบร้อย  mysql   s_mk_n_y
patiton   HDD 300 G   RAM 8 G
/               10 G
swap          16 G
/home        20 G
/usr            20 G
/var/www    60 G
/var            100G
/var/log       ที่เหลือ
—————————————————————————————

#apt-get update
ตั้งค่า Network ก่อน
#nano /etc/network/interfaces
เพิ่มข้อความเหล่านี้ลงไป
auto eth0
iface eth0 inet static
address 122.154.157.106   ——————> ไอพี server
netmask 255.255.255.240
network 122.154.157.0
gateway 122.154.157.97
broadcast 122.154.157.111
dns-nameservers  8.8.8.8  202.129.27.133  61.19.245.246   ————————>> บรรทัดนี้เมื่อเพิ่มไปแล้วจะไปอยู่ที่ resolv.conf โดยอัติโนมัติ

auto eth1

เสร็จแล้ว
#/etc/init.d/networking restart
——————————————————————————————————-
วิธีคำนวณ ไอพี ไปที่ http://jodies.de/ipcalc
#sudo ntpdate pool.ntp.org

คัดลอก config12.04i386  ไปไว้ที่ /home/xman/
#cd /root
#nano install_raduis_coova1.3.sh
เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้
#!/bin/sh
sudo apt-get update
sudo apt-get install freeradius-utils
sudo apt-get install freeradius
sudo apt-get install freeradius-mysql
sudo apt-get install gcc
cd /etc/freeradius/
cp /home/xman/config12.04i386/radiusd.conf ./
cd /etc/freeradius/
cp /home/xman/config12.04i386/sql.conf ./
cd /etc/freeradius/sites-available
cp /home/xman/config12.04i386/default ./
aptitude –assume-yes install dpkg-dev debhelper libssl-dev
cd /tmp
cp /home/xman/config12.04i386/coova-chilli-1.3.0.tar.gz ./
tar -xvf  coova-chilli-1.3.0.tar.gz
cd /tmp/coova-chilli-1.3.0
dpkg-buildpackage -rfakeroot
cd /tmp
#dpkg -i  coova-chilli_1.3.0_i386.deb
dpkg -i  coova-chilli_1.3.0_amd64.deb
sudo cp /etc/chilli/defaults /etc/chilli/config
wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/coova/haserl-0.9.27.tar.gz -P /tmp
tar -zxvf /tmp/haserl-0.9.27.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/haserl-0.9.27
./configure
make
sudo make install
cd /etc/chilli
cp /home/xman/config12.04i386/config ./
cp /home/xman/config12.04i386/up.sh ./
chmod a+x /etc/chilli/up.sh
cd /etc/default/
cp /home/xman/config12.04i386/chilli ./
sudo /etc/init.d/chilli start
sudo update-rc.d chilli defaults
sudo /etc/init.d/chilli restart
cd /etc/
cp /home/xman/config12.04i386/rc.local ./
sudo apt-get install squid3
cd /etc/squid3
cp /home/xman/config12.04i386/squid.conf
sudo chown -R proxy:proxy /var/log/squid3/
sudo chown proxy:proxy /etc/squid3/squid.conf
cp /home/xman/config12.04i386/baddomain.txt ./
cp /home/xman/config12.04i386/badword.txt ./
cp /home/xman/config12.04i386/badfiles.txt ./
chmod 777 /etc/squid3/baddomain.txt
chmod 777 /etc/squid3/badword.txt
chmod 777 /etc/squid3/badfile.txt
cd /usr/share/squid3/errors/th
cp /home/xman/config12.04i386/ERR_ACCESS_DENIED ./
cd /usr/share/squid3/errors/en
cp /home/xman/config12.04i386/ERR_ACCESS_DENIED ./
sudo /etc/init.d/squid3  restart
cd /var/www
cp  /home/xman/config12.04i386/phpsysinfo-3.0.18.tar.gz ./
tar xvf phpsysinfo-3.0.18.tar.gz
cp -rf /home/xman/config12.04i386/auth ./
cp -rf /home/xman/config12.04i386/mis ./
cp -rf /home/xman/config12.04i386/STOP ./
cd phpsysinfo
cp config.php.new config.php
sudo apt-get install sarg
cd /etc/sarg
cp  /home/xman/config12.04i386/sarg.conf ./
/usr/bin/sarg
sudo apt-get install phpmyadmin
cd /etc/php5/apache2
cp  /home/xman/config12.04i386/php.ini ./
sudo apt-get install webalizer
cd /etc/webalizer
cp  /home/xman/config12.04i386/webalizer.conf ./
/etc/init.d/apache2 restart
webalizer
sudo apt-get install awstats
cd /etc/apache2
cp  /home/xman/config12.04i386/apache2/awstats.conf ./
cp  /home/xman/config12.04i386/apache2/apache2.conf ./
sudo /etc/init.d/apache2 reload
cd /etc/awstats
cp  /home/xman/config12.04i386/awstats.ns.rc.com.conf ./
cp  /home/xman/config12.04i386/awstats.conf ./
cp  /home/xman/config12.04i386/awstats.conf.local ./
chmod 755 /var/log/apache2/
sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=122.154.157.104 -update
apt-get autoremove snmpd
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
apt-get update
apt-get install snmpd
/etc/init.d/snmpd start
/home/xman/config12.04i386/snmpd.conf ./
/etc/init.d/snmpd restart
wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-mrtg/psu-mrtg.tgz -N -P /tmp
tar -zxpvf /tmp/psu-mrtg.tgz -C /tmp
cd /tmp/psu-mrtg
sudo sh install-psu-mrtg.sh
/etc/init.d/apache2 restart
cd /etc/cron.daily/
cp /home/xman/config12.04i386/update-time ./
sudo chmod +x /etc/cron.daily/update-time
sudo /etc/init.d/cron restart
cd /root
cp /home/xman/config12.04i386/rmlog.sh ./
cp /home/xman/config12.04i386/clear-squid-cache.sh ./
chmod a+x /root/clear-squid-cache.sh
chmod a+x /root/rmlog.sh
sh clear-squid-cache.sh
sh rmlog.sh
cd /etc
cp /home/xman/config12.04i386/crontab ./
sudo /etc/init.d/cron restart
cd /etc
cp /home/xman/config12.04i386/sysctl.conf ./
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo “Finish Of install”
reboot

กด Ctrl+o
Enter
กด Ctrl+x
#cd /root
#sh install_raduis_coova1.3.sh

หมายเหตุ
1.หาก reboot แล้ว coovachilli ไม่รันให้ทำดังนี้
update-rc.d -f chilli removeแล้วก็ update-rc.d chilli defaults ใหม่อีกรอบ
sudo update-rc.d chilli defaults

2.หาก awstats ไม่ทำงานให้ทำคำสั่งนี้
sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=122.154.157.104 -update
nano  /etc/crontab

เพิ่มข้อความเหล่านี้ใน crontab  สั่งให้ทำงานทุก ๆ 10 นาที ของทุก ๆ วัน

0,10,20,30,40,50 * * * *   root   /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=122.154.157.104 -update

Advertisements
Categories: เขียนโปรแกรม | 10 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

10 thoughts on “สร้างไฟล์ install freeradius+chilli ubuntu 12.04LTS_i386

  1. c.pp0001

    1. อาจารย์เขียนหลาย version ไม่ทราบจะเลือกใช้อันไหน
    2. version + ม.บู ตอนที่ 2 มีไหมครับ ถ้ามีจะรออ่าน

  2. “คัดลอก config12.04i386 ไปไว้ที่ /home/xman/ ” ขั้นตอนนี้คัดลอกจากอะไรครับ

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: