ติดตั้ง awstats on ubuntu10.10

ติดตั้ง awstats on ubuntu10.10
-Install Awstats
-Configure Apache
-Configure Awstats
-Generate the first stats
-Automate it using cron

nameserver  ns.rc.com
ip 122.154.157.104

#sudo apt-get install awstats
#nano /etc/apache2/awstats.conf
เพิ่มคำสั่งด้านล่างเข้าไป
Alias /awstatsclasses “/usr/share/awstats/lib/”
Alias /awstats-icon/ “/usr/share/awstats/icon/”
Alias /awstatscss “/usr/share/doc/awstats/examples/css”
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

ต่อไป
#nano /etc/apache2/apache2.conf

เพิ่มคำสั่งด้านล่างเข้าไปท้ายไฟล์
Include /etc/apache2/awstats.conf

รีโหลด apache2

#sudo /etc/init.d/apache2 reload

#cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.ns.rc.com.conf

#nano /etc/awstats/awstats.ns.rc.com.conf

LogFile=”/var/log/apache2/access.log”
SiteDomain=”ns.rc.com”
HostAliases=”localhost 127.0.0.1 122.154.157.104″

ต่อไปสั่ง update awstats
#sudo -u www-data /usr/bin/perl /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -update -config=122.154.157.104
หรือ

#sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=122.154.157.104 -update
ตั้งเวลาให้ทำงานอัตโนมัติ
#dpkg -L awstats | grep cron   จะพบข้อความดังต่อไปนี้
/etc/cron.d
/etc/cron.d/awstats

ต่อไปตั้งเวลาให้ อัพเดททุก 10 นาที
ื#nano /etc/crontab    เพิ่มข้อความเหล่านี้เข้าไป

0,10,20,30,40,50 * * * * www-data [ -x /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -a -f /etc/awstats/awstats.conf -a -r /var/log/apache/access.log ] && /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=awstats -update >/dev/null

หรือทุก ๆ ตี 2
0 2 * * * www-data [ -x /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -a -f /etc/awstats/awstats.conf -a -r /var/log/apache/access.log ] && /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mysite.com -update >/dev/null

หรือ  ผมใช้ตัวนี้
0,10,20,30,40,50 * * * *   root   /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=ns.rc.com -update

Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนโปรแกรม | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: