วิชาที่สอนภาคเรียนที่ 1/2555

วิชา การเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5-6/7
คะแนนระหว่างภาค :  คะแนนปลายภาค = 70 : 30
เวลาเรียน                                      10     คะแนน
ทดสอบย่อย                                 20     คะแนน
สอบกลางภาค                              30     คะแนน
แบบฝึกหัด                                    10     คะแนน
สอบปลายภาค                             30     คะแนน
รวม                                              100    คะแนน

Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: