ส่งงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนส่งงาน Weblog ของนักเรียนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวอย่าง
นายชาตรี   สมคะเณย์
https://csln2010.wordpress.com
ชั้น ม.6/1  เลขที่ 5
อีเมล์ misterxman9@gmail.com
โทรศัพท์ 0837245363
**************************************

การส่งงานให้นักเรียนพิมพ์ตรงช่อง comment ด้านล่างบทความนี้  กำหนดส่งงาน ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2554

Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ | 22 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

22 thoughts on “ส่งงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

 1. นา่ยวิทยา พินิจดำ

  vittaya2537.wordpress.com

  ชั้นม.5/11 เลขที่่ 6

  E-mail nanaclup77@hotmail.com

 2. http://otin511.wordpress.com
  นายอดิศัักดิ์ ศิริรักนาวี
  ชั้นม.5/11 เลขที่ 29

 3. นายกิตติคุณ ปั้นทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 22
  501club.wordpress.com
  E-mail save_kittikhun@hotmail.com
  โทรศัพท์ 0874424720

 4. นางสาววราจิตร ใจทอง
  ชั้น ม.5/6
  pandanoiy.wordpress.com

 5. นายบุญช่วย พจน์วงศ์มงคล
  ม.5/11 เลขที่10
  http://boonchoey.wordpress.com

 6. นางสาว หัทยา บุญเอนก

  http://nongmaew506.wordpress.com/

  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 12

  E mail mhiw_hatthaya@hotmail.com

  โทรศัพท์ 084-3038665

 7. นายชัยณรงค์ เทียมวงค์

  นายชัยณรงค์ เทียมวงค์
  ชั้นม.4/6
  chainarong2011.wordpress.com
  E-mail sanarungyou@hotmail.com

 8. นาย วุฒิชัย วรภาพ
  ชั้นม.4/6 เลขที่14
  E-mail dukza17@hotmail.com
  dukza2012.wordpress.com

 9. นายอดิศร ราชชิต
  ชั้นม.5/11 เลขที่ 32
  http://asoyer.wordpress.com/
  email-garo_silver@hotmail.com
  โทรศัพท์ 0831280162

 10. นางสาง ชยิสรา รักสะอาด
  ชั้นม.5/6
  http://chayisara.wordpress.com/
  e-mail mod_chayisara@hotmail.com

 11. นาย อดิศร ราชชิีต
  เลขที่32 ม.5/11
  http://asoyer.wordpress.com/
  E-mail garo_silver@hotmail.com
  โทรศัพท์ 0831280162

 12. vittaya

  เช็คชื่อครับ 5/11
  1นาย วิทยา พินิจดำ
  2นาย บุญช่วย พจน์วงศ์มงคล
  3นาย อดิศักดิ์ ศิริรักนาวี
  4นาย อดิศร ราชชิต
  5นาย กิตติคุณ ปั้นทอง 5/1

 13. เช็คชื่อครับ 4/6
  1.นายชัยณรงค์ เทียมวงค์
  2.นายวุฒิชัย วรภาพ
  3.นายสนธญา จันทะไชย
  4.นายสุรวุฒิ พงษ์กล้า

 14. นางสาวเบญจุรี ไพจิตร เลขที่26 ม.5/6
  นางสาวสิรินาถ พลมาตย์ เลขที่3 ม.5/6
  นางสาวมลิวัลย์ รัตพันธ์ เลขที่35 ม.5/6
  นางสาวนิลาวัลย์ ทองลา เลขที่33 ม.5/6
  นางสาวมุจจลินทร์ แพงเนตร เลขที่ 30 ม.5/6
  นางสาวกานต์ติมา วรสาร เลขที่ 29 ม.5/6
  นางสาว ชยิสรา รักสะอาด เลขที่6 ม.5/6
  นางสาว ลลิตตา บุตรจันทร์ เลขที่13 ม.5/6
  นางสาวจันทร์จิรา อักษรกลาง ม.5/6
  นางสาวเพ็ญพร บุตรอำคา ม5/3

 15. เช็คชื่อค่ะ 5/6

  นางสาว หัทยา บุญเอนก

 16. เช็คชื่อครับ 5/1
  นายฐิตินันท์ ใกล้ชิด
  นายจิรายุทธ พรหมวงศ์
  นายพรเพชร ศรีอุบล

 17. เช็คชื่อค่ะ 5/6
  นางสาววราจิตร ใจทอง

 18. เช็คชื่อ 5/3
  นายพันชนะ ยาละสี

 19. เช็คชื่อครับ 5/6
  นายคฤกพณ สิทานนท์

 20. นายพันชนะ ยาละศรี ม.5/3
  http://punchana.wordpress.com/
  E-mail. puk_978@hotmail.com

 21. 1.นายกิตติคุณ ปั้นมอง ม.5/1
  2.นางสาวกิตติยากร บุตรดาวงศ์ ม.4/5
  3.นางสาวเบญจุรี ไพจิตร ม.5/6
  4.นางสาวเพ็ญพร บุตรอำคา ม.5/3
  5.นางสาวกานต์ติมา วรสาร ม.5/6

 22. http://astronomy511.wordpress.com
  อันที่สองที่ให้สมัครครับ

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: